pl en ru de es fr it
"KTO W SWYM ŻYCIU OCALIŁ CHOĆ JEDNO ISTNIENIE, NIE URODZIŁ SIĘ NA DARMO"

WYRÓŻNIENIA

W ciągu swojego długiego życia  otrzymałem wiele oznak uznania i szacunku społeczeństwa za swą działalność.
Oto lista tych, które  najbardziej sobie cenię:
 
1981 r. - w przededniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, wybranie przez opozycyjny Krąg Instruktorów Harcerskich ZHP  im. Andrzeja Małkowskiego - Komendantem Zimowego Pogotowia Harcerek i Harcerzy i konsekwentne prowadzenie jego działalności sprzecznej z dekretami, przez najtrudnejszą, pierwszą zimę.
 
1994 r. - wybranie przez ratowników - Naczelnikiem Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 
1996 r. – uhonorowanie tytułem „Człowieka Roku” przez dziennikarzy gazety „Życie Częstochowy”;
 
1998 r. – wybranie laureatem „Loży liderów” przez dziennikarzy „Trybuny Śląskiej”w rankingu najbardziej kreatywnych postaci Śląska (razem m.in. z prof. Zbigniewem Religą);
 
1998 r. - wybranie przez ratowników górskich - Naczelnikiem Służby Ratowniczej Grupy Jurajskiej GOPR;
 
1998 r. - wybranie przez Zjazd Delegatów GOPR w Zakopanem,  członkiem Zarządu Głownego GOPR w Zakopanem;
 
1999 r. – wybranie laureatem konkursu „Chrzany i miody” przez dziennikarzy „Dziennika Zachodniego” w rankingu najbardziej pozytywnych postaci województwa śląskiego;
 
2000 r. – wytypowanie jako pozytywnego kandydata do finałów rankingu „Skrzydła i rogi” organizowanego przez śląskich dziennikarzy „Super Expresu”;
 
2002 r. – odznaczenie przez Ministra Sportu - Honorową Odznaką za Zasługi dla Kultury Fizycznej;
 
2002 r. - wybranie przez społeczeństwo powiatu zawierciańskiego radnym Powiatu Zawiercie;
 
2005 r. – odznaczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Honorową Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej;
 
2005 r. - uhonorowanie przez Zarząd Głowny GOPR w Zakopanem, najwyższym odznaczeniem GOPR - Honorową Odznaką  Zasłużony Dla Ratownictwa Górskiego;
 
2005 r. – odznaczenie przez Prezydenta RP  - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
 
2005 r. - odznaczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Honorową Odznaką Za Zasługi dla Policji;
 
2006 r. - wybranie przez społeczeństwo Zagłębia - radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i otrzymanie 21`886 głosów;
 
2006 r. – odznaczenie przez Prezydenta RP – Medalem Za Ofiarność i Odwagę;
 
2006 r. - uhonorowanie statuetką "Honorowemu Juralowi" nadaną przez dziennikarzy Radia Katowice w uznaniu wieloletniej pracy nad popularyzowaniem i promocją Jury;
 
2007 r. – uhonorowanie przez Zarząd Główny GOPR w Zakopanem za wieloletnią, nienaganną służbę ratowniczą –
Złotą Honorową Odznaką GOPR;
 
2007 r. - wybranie przez społeczeństwo Zagłębia - Posłem na Sejm RP i otrzymanie 28`657 głosów;
 
2008 r. – uhonorowanie przez Sejmik Śląski - Złotą Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego;
 
2011 r. - osobiste gratulacje złożone mi publicznie przez Pana Prezydenta RP  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności przedstawicieli wszystkich polskich służb ratowniczych górskich (TOPR, GOPR) i wodnych (WOPR, MSR, MOPR) -  w uznaniu za autorstwo ustawy i przeprowadzenie na funkcji Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji oraz na funkcji Posła Sprawozdawcy, właściwie pierwszej w historii polskiego prawodawstwa: ustawy o bezpieczenstwe i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Ustawy przyjętej przez Sejm jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami.
 
2011 r. - bez prowadzenia zwyczajowej kampanii wyborczej, tj. bez wydrukowania choćby jednego plakatu czy wykupienia bilbordu czy reklamy, wybranie  przez społeczeństwo Zagłębia z 7 miejsca na liście - Posłem na Sejm RP i otrzymanie 12.171 głosów; co stanowiło trzeci wynik wśród posłów wybranych w tym okręgu wyborczym.
 
2013 r. - w podsumowaniu Jubileuszu XV lecia Grupy Jurajskiej GOPR i wieloletniej pracy w krzewieniu ratownictwa i sportów górskich, odznaczenie przez Ministra Sportu i Turystyki - Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Sportu.
 
2013 r. - w podsumowaniu przeszło 40 lat pracy wychowawczej z młodzieżą harcerską i ratowniczą, ale też za działalność wśród niepełnosprawnych dzieci, a także za pracę z młodzieżą trudną i uzależnioną od alkoholu i narkotyków - odznaczenie przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2014 r. - za ratowanie ludzi, odznaczenie przez Prezydenta RP  Medalem Za Ofiarność i Odwagę (po raz drugi).

2015 r. - nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.